سرامیک پالرمو - اسلیت
سرامیک پالرمو

استایل

رنگ

سایز

محیط

ویژگی

نوع محصول

اسلیت

آنتراسیت - طوسی - طوسی روشن - استخوانی - بژ - قهوه ای

اسلیت


سری محصولات اسلیت

پرسلان

سرامیک پالرمو-اسلیت آنتراسیت
80x120
سرامیک پالرمو-اسلیت استخوانی
80x120
سرامیک پالرمو-اسلیت بژ
80x120
سرامیک پالرمو-اسلیت قهوه ای
80x120
سرامیک پالرمو-اسلیت طوسی روشن
80x120
سرامیک پالرمو-اسلیت طوسی
80x120