سرامیک پالرمو

استایل

رنگ

سایز

محیط

ویژگی

نوع محصول

سرامیک پالرمو-اوشن

اوشن

سفید - آبی
سرامیک پالرمو-لرد

لرد

کرم - بژ
سرامیک پالرمو-شروود

شروود

کرم - بژ تیره - قهوه ای روشن
سرامیک پالرمو-کریستال

کریستال

طوسی، بژ، سفید
سرامیک پالرمو-گیگا بوک مچ گلد

گیگا بوک مچ گلد

گیگا بوک مچ گلد
سرامیک پالرمو-پیِر

پیِر

استیل - زینک - آیرون - کرتن
سرامیک پالرمو-اونیس

اونیس

بژ - آبی
سرامیک پالرمو-تراورتن

تراورتن

کرم روشن
سرامیک پالرمو-اسلیت

اسلیت

آنتراسیت - طوسی - طوسی روشن - استخوانی - بژ - قهوه ای
سرامیک پالرمو-دهبید ممتاز

دهبید ممتاز

دهبید ممتاز
سرامیک پالرمو-کاپوچینو بژ

کاپوچینو بژ

کاپوچینو بژ
سرامیک پالرمو-ملچ

ملچ

آبنوسی - سفید - بژ