کاراواجیو

کانترتاپ 300 در 150 با فیس های جدید در پالرمو

کانترتاپ 300 در 150 با 3 طرح تاچ طوسی روشن، کاراواجیو و بیانکو با فیس های A و B به بازار ارائه شد. تولیدات جدید کانترتاپ 300 در 150 برای 3 طرح تاچ طوسی روشن، کاراواجیو و بیانکو با فیس های A و B است. بدین صورت که طرح تاچ گری با (دو کد 6040 …

کانترتاپ 300 در 150 با فیس های جدید در پالرمو ادامه »